Sztuki walki dla dziecka

  1. Home
  2. /
  3. Bez kategorii
  4. /
  5. Sztuki walki dla dziecka

Sztuki walki dla dziecka

Posted in : Bez kategorii on by : admin

Angażowanie dzieci w dodatkowe zajęcia związane z ruchem to bardzo dobry pomysł. W dobie komputerów udział np. w treningach sztuk walki pozwala nie tylko zmotywować dziecko do aktywności fizycznej, ale przede wszystkim rozwija w nim wiele niezbędnych w życiu codziennym cennych wartości. Trzeba tylko wiedzieć, w jakich stylach walki można wybierać i czym się one charakteryzują, zanim zostanie podjęta ostateczna decyzja.

Dlaczego sztuki walki dla dzieci?

Sztuki walki dla dzieci niosą wiele korzyści nie tylko dla ciała, ale i dla kształtowania charakteru młodego człowieka. Podczas treningu dzieci uczą się dyscypliny, porządku i samodzielności. Systematycznie uczęszczając na zajęcia z trenerem, poznają przede wszystkim techniki samoobrony, ale również wyrabiają w sobie spokój i koncentrację. Wiedza i doświadczenie osoby prowadzącej zajęcia powodują, że dziecko nabiera większego szacunku do osób starszych. Co ważne, dokładne wykonywanie kolejnych elementów ćwiczeń pozwala dziecku na skupienie uwagi i dążenie do określonego celu. Natomiast pokonywanie słabości buduje poczucie wartości oraz daje motywację do walki ze słabościami.

Znając zalety aktywności fizycznej, trzeba poznać rodzaje dostępnych sztuk walk dla dzieci. Istotne jest rozpoznanie, czy w naszej miejscowości są organizowane zajęcia tego typu i jakie opinie mają placówki, które je prowadzą.

Sztuki walki dla dzieci w Częstochowie

Karate i judo – najpopularniejsze

Karate i judo to dwie dyscypliny, które mają własne związki sportowe. Daje to pewność uczestniczenia w odpowiednio przygotowanych i sprawdzonych systemach szkoleniowych. W zajęciach najczęściej mogą uczestniczyć już pięciolatki. Wszystko uzależnione jest od grup utworzonych w określonej placówce. Instruktor, czyli osoba prowadząca zajęcia, powinna mieć nie tylko określony stopień sportowy, ale przede wszystkim uprawnienia instruktorskie.

Obie dyscypliny – judo i karate – usprawniają motorykę młodego człowieka poprzez wszelkiego rodzaju gry i zabawy ruchowe, elementy rytmiki i gimnastyki korekcyjnej. Najczęściej jest to rodzaj indywidualnych ćwiczeń opartych na odpowiednio skierowanych ciosach, upadkach i charakterystycznych okrzykach. Dzięki regularnym treningom kształtuje się u dzieci opanowanie, skupienie, pamięć i koncentracja. Te wszystkie cechy młody człowiek będzie wykorzystywał także w codziennym życiu.

Niezbędnym ubiorem do tych sztuk walki jest kimono. Judo i karate są najczęściej wybieranymi sztukami walki dla dzieci i młodzieży, ale w placówkach szkolących można poznać także m.in. aikido i kendo.

Aikido czy kendo?

Kolejną dyscypliną, do której zachęca się już czteroletnie dzieci, jest aikido. Ten rodzaj japońskiej sztuki walki opiera się przede wszystkim na zabawach z użyciem wyobraźni, opowiadaniach ruchowych oraz wykorzystaniu rekwizytów pobudzających do ruchu i twórczej zabawy. Dzieci uczą się konkretnych zasad postępowania, sposobu witania i pożegnania. Wraz z systematycznością i częstotliwością zajęć mniej jest zabawy, a więcej konkretnych ćwiczeń. Dzięki temu nauka określonych chwytów, upadków czy ciosów jest stopniowana. Aikido uczy przede wszystkim dyscypliny, porządku, wytrzymałości, odporności na ciosy, ale i bezpiecznego chronienia ciała przed uderzeniami. Istotne jest także, że dzieci uczą się współdziałania z grupą oraz rozwijają umiejętności interpersonalne.

Kendo nazywane jest japońską szermierką. Podczas walki używa się zbroi ochronnej – maski, rękawic, pancerza. Dodatkowym wyposażeniem jest pas ochraniający biodra oraz bambusowy miecz shinai. Dyscyplina ta jest przeznaczona dla dzieci od 8. roku życia. W trakcie zajęć dzieci uczą się utrzymania odpowiedniej równowagi pomiędzy zdrowym ciałem i umysłem. Dlatego też kendo koncentruje swoją uwagę głównie na rozwijaniu osobowości młodego człowieka. Mimo iż wymaga wyposażenia i broni, to uznawane jest za dyscyplinę przyjazną i bezpieczną dla dzieci.
podziel się

Urszula Rogalska

Urszula Rogalska – Pedagog, terapeuta i doradca zawodowy, której pasją jest rozwój człowieka od narodzin do dorosłości. Absolwentka Akademii Bydgoskiej i Uniwersytetu Śląskiego. Dzieli się swoją wiedzą poprzez bezpośredni kontakt w placówkach edukacyjnych, ale również za pośrednictwem Internetu, współpracując z różnymi portalami o tematyce parentingowej, m.in. Hasbro, Hipp, Parenting i inne. Wraz ze swoją dwójką indywidualistów aktywnie spędza czas uprawiając różne dyscypliny sportu, a w chwilach wolnych wraz z mężem odpoczywa nad jeziorem wędkując.